Novosti

Posljednje
novosti
15.Velj.18 - 12:58:03
  U Pedagoškom zavodu Mostar,  19....
14.Velj.18 - 12:40:49
Povodom 22. februara Međunarodnog dana maternjeg...
09.Velj.18 - 13:57:54
 18.01.2018. godine u prostorijama  O.Š...
  U Pedagoškom zavodu Mostar,  19.01. 2018.  stručna savjetnica za historiju Aida Kovačević, prof., održala je sastanke Stručnog aktiva nastavnika historije i Stručnog aktiva profesora historije na kojima je prisustvovalo 39...
Povodom 22. februara Međunarodnog dana maternjeg jezika Pedagoški zavod Mostar i Narodna biblioteka Mostar organiozuju književno veče učenika osnovnih škola HNK-a koje će se održati u četvrtak 22.2.2018. god. u 18:00 sati u prostorijama Narodne...
 18.01.2018. godine u prostorijama  O.Š. Zalik i Medicinske škole Mostar u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar realizovala su se dva sastanka aktiva za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola. Na sastancima  aktiva  je...
Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova je održan 16.1.2018.godine u Pedagoškom zavodu Mostar. Na aktivu je predstavljen Pravilnik o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi i đačkom domu (...
 U okviru obuke za eksterne evaluatore u procesu pilotiranja stručna savjetnica dr. sc. Enisa Gološ  i direktorica Sabaheta Bijedić, prof. kao i stručni saradnici Pedagoškog zavoda Ahmet Pelko, direktor Srednje mašinsko-saobraćajne škole...
10.01.2018. godine u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan je aktiv za nastavnike i profesore islamske vjeronauke. Voditelj aktiva je bio stručni savjetnik za islamsku vjeronauku u Pedagoškom zavodu Mostar, dr.sc. Ahmed Husić....
 11.1.2018. godine u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru  održan je seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika i književnosti.  Predavači na seminaru su bili mr. Amela Kozić i dr. Enisa Gološ s temom „Primjena...